ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE KROBIA

Szczegółowe zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Krobi ustalane są w ramach Zarządzenia Burmistrza Krobi w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do przygotowania projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia. 

Z Zarządzeniem Burmistrza Krobi z dnia 7 sierpnia 2018 r., które określa szczegółowe zasady zgłaszania projektów przez Mieszkańców Miasta Krobia w ramach tzw. Funduszu Miejskiego, zapoznać się można TUTAJ