ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 01.01.0001 01:24
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 01.01.0001 01:24 01.01.0001 01:24
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.01.0001 01:24 01.01.0001 01:24
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 01.01.0001 01:24
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 01.01.0001 01:24 01.01.0001 01:24
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 01.01.0001 01:24