KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE KROBIA

Witamy na platformie Konsultacje Społeczne w gminie Krobia. Zobacz, skomentuj - miej wpływ na to co dzieje się w naszej małej ojczyźnie -Gminie Krobia. Zachęcamy do udziału w życiu samorządu, ponieważ samorząd to jego mieszkańcy.

Zobacz szczegóły

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach. Tutaj można odnaleźć ogłoszenia o konsultacjach dotyczących różnych dziedzin jak np. planowania przestrzennego, rewitalizacji, transportu, ochrony środowiska, rozwoju lokalnego, współpracy z organizacjami pozarządowymi Oddaj swój głos. Każdy głos jest ważny.

Biorąc udział w konsultacjach społecznych macie realny wpływ na to co dzieje się w naszym mieście! Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi urząd z Mieszkańcami, po to, by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Mówiąc prościej, to rozmowa, której celem jest nie tylko poinformowanie Mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na ich temat. Podstawowym celem naszej aplikacji jest udostępnienie mieszkańcom informacji o planowanych konsultacjach społecznych oraz zachęcenie do partycypacji obywateli w życiu publicznym. Portal umożliwia użytkownikom także bezpłatne uczestnictwo w konsultacjach społecznych za pośrednictwem narzędzi online.

Konsultacje społeczne